Корпоративни клиенти

Строителство

  Галини Дизайн и печат на рекламни материали
  Галини-Н Дизайн и печат на рекламни материали
GEODIS

Производство на документални филми

Производство на рекламни клипове за електронни медии

  Геотехмин

Дизайн и печат на рекламни материали

Организиране на събития

Видео и фото заснемане

Производство на документални филми

Външна реклама

  Джи Пи Груп

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

Доуш

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  Инж Проект Дизайн и печат на рекламни материали
  Инфрастрой Дизайн и печат на рекламни материали
  Метро Сифер

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  Метро Дружба

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  Обединение „Геометро Б.П.“

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  ПиЕсАй

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  ПСФ Мостинженеринг АД

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  Родопа Трейс

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  Сиенит

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  СК 13

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  СК 13 Трансстрой

Дизайн и печат на рекламни материали

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  СК 13 Пътстрой

Дизайн и печат на рекламни материали

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  Станилов

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  Трейс Груп Холд

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  Трейс СОП

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  Трейс Своге

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  Трейс Бургас

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  Трейс Интернешънъл

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  Трейс Кърджали

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  Трейс Комерс

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  Трейс София

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

Изграждане на корпоративна идентичност

  Трейс Транс

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  Хемус 2 ДЗЗД

Дизайн и печат на рекламни материали

Производство на документални филми

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

  Химколор

Дизайн и печат на рекламни материали

Организиране на събития

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Външна реклама

Изграждане на корпоративна идентичност

Рутекс

Дизайн и печат на рекламни материали

Организиране на събития

Видео и фото заснемане

Bright Research

Рекламни кампании в интернет и SEO

Здравеопазване

  Специализирана болница за гръбначно лечение "Гръбначен център"

Рекламни кампании в печатни медии

Рекламни кампании в интернет

Дизайн и печат на рекламни материали

PR

Медия мониторинг

Видео и фото заснемане

Изграждане на корпоративна идентичност

  Монрол

Дизайн и печат на рекламни материали

Организиране на събития

Видео и фото заснемане

  "Св. Иван Рилски" PR
  Биовитал

Рекламни кампании в електронни медии

Производство на рекламни клипове за електронни медии

  Биокорект плюс

Рекламни кампании в електронни медии

Производство на рекламни клипове за електронни медии

  Златно чудо 14

Рекламни кампании в електронни медии

Производство на рекламни клипове за електронни медии

  Кафе Вита голд

Рекламни кампании в електронни медии

Производство на рекламни клипове за електронни медии

  Хербал Ефект

Рекламни кампании в електронни медии

Производство на рекламни клипове за електронни медии

  Формасуит

Рекламни кампании в електронни медии

Производство на рекламни клипове за електронни медии

  Шен Хуа

Рекламни кампании в електронни медии

Производство на рекламни клипове за електронни медии

  Матсан Дойч

Рекламни кампании в електронни медии

Производство на рекламни клипове за електронни медии

Издателства и медии

  Радио Витоша

Дизайн и печат на рекламни материали

Външна реклама

  Радио Веселина

Дизайн и печат на рекламни материали

Външна реклама

  Радио Експрес

Дизайн и печат на рекламни материали

Външна реклама

  Бард

Рекламни кампании в електронни медии

Производство на рекламни клипове за електронни медии

  Сиела

Рекламни кампании в електронни медии

Производство на рекламни клипове за електронни медии

  Хермес

Рекламни кампании в електронни медии

Производство на рекламни клипове за електронни медии

Напитки

  Болеро

Рекламни кампании в електронни медии

Производство на рекламни клипове за електронни медии

Мода

  Celio

Рекламни кампании в интернет

Организиране на събития

  Etam

Рекламни кампании в интернет

Организиране на събития

Консултантски фирми

  Смарт Синерджи Консулт Изграждане на корпоративна идентичност